Pochádzam z Bardejova. Fotografii som sa začal venovať na strednej škole,
kde som študoval grafiku. Po ukončení stredoškolského štúdia som pracoval
v e-shope so sídlom v Bardejove. Popri práci som sa venoval foteniu
v miestnych rómskych osadách v rámci projektu DOM.ov.

Keď som dal výpoveď v práci a začal cestovať, cesta ma zaviedla do Francúzska, kde som pracoval ako dobrovoľník. Práve tam sa mi podarilo realizovať
a prezentovať svoj prvý zahraničný fotografický projekt s názvom
„Dobrovoľníci – fotky a príbehy dobrovoľníkov“, konkrétne v južnom Francúzsku. Posledné roky som strávil v Škandinávii, pri polárnom kruhu, obklopený kravami a losmi.

Fotoaparát je pre mňa magický časozberný stroj, ktorým sa snažím sa zachytiť ľudí spôsobom » tu a teraz «, tak, aby v nich pohľad na dané fotografie vyvolal emóciu. Venujem sa taktiež grafike a maľbe akrylom. V súčasnej dobe trávim väčšinu času buď na východnom Slovensku alebo na zahraničných cestách.I come from Bardejov. My interest in photography started in high school where I studied graphic design. After high school I worked for an e-shop in Bardejov. Besides working, I took photos of and around local settlements under the Dom.ov Project.
After I quitted my job I started travelling. I left for France where my first international project Volunteers – photos and stories of volunteers from the south of France was exhibited. Later I relocated to Sweden and spent my recent years in Scandinavia near the Arctic Circle surrounded by cows and moose. The camera is a magical time-lapse machine for me, helping me to capture people "here and now" in a way that makes them feel an emotion when they look at the photos. I also do graphic design and acrylic painting. Currently I spend most of my time in eastern Slovakia and traveling abroad.